Sinds 1937

In 1937 werd het woonhuis van Jos. Bedaux aan de Dr. Keyzerlaan voltooid. Met dit feit, nu 80 jaar geleden, werd de kiem gelegd voor Bedaux de Brouwer Architecten. Het woonhuis staat symbool voor de rijke geschiedenis die het bureau daarna heeft doorgemaakt.

 

In het huis dat Jos. Bedaux op 26-jarige leeftijd voor zichzelf en zijn vrouw ontwierp, zijn reeds talloze thema’s zichtbaar die zich later zullen uitkristalliseren in het oeuvre van het bureau. Het woonhuis dat in een traditionele stijl is ontworpen, is vele malen uitgebreid en aangepast om het in omvang groeiende kantoor te huisvesten.

 

In deze uitbreidingen tekenen zich duidelijk de verschuivingen af binnen het idioom van het bureau. In het laatste gebouwdeel dat Jos. toevoegde, het kantoor met patio aan de noordzijde, zijn de invloeden van Het Moderne Bouwen goed zichtbaar. Steeds zet het bureau deze invloeden van buitenaf om in een herkenbaar eigen signatuur. Dit brede vocabulaire van traditioneel tot zeer modern kenmerkt ook het huidige bureau Bedaux de Brouwer Architecten.

 

Website Jos. Bedaux


Profiel

Krachtige architectuur met beperking van middelen.

 

Bedaux de Brouwer Architecten is een architectenbureau met 30 medewerkers en een kwalitatief hoogwaardig oeuvre. Een groot aantal projecten is de afgelopen decennia met architectuurprijzen bekroond, het werk is inmiddels in vele landen, binnen en buiten Europa gepubliceerd.

 

Het bureau is opgericht in 1937 en kent al tachtig jaar een continuïteit van hoge kwaliteit in ontwerp en uitwerking. Lag vroeger het zwaartepunt van de werkzaamheden van het bureau bij villabouw en bouwwerken voor (semi)overheid, de laatste jaren is daarnaast een accent komen te liggen op utilitaire werken, woningbouw en stedenbouwkundige plannen.

 

De architectuur van Bedaux de Brouwer Architecten laat zich omschrijven als een mild, tijdloos modernisme, met oog voor mens en omgeving. De verschillende projecten zijn herkenbaar aan de ingetogen, scherp gesneden architectuur met een uitgesproken materiaalkeuze en strakke detaillering.


Visie

Het werk van Bedaux de Brouwer Architecten laat zich sinds het prille begin in 1937 kenmerken door een duidelijk herkenbare signatuur. Samen met een rijk pluimage aan opdrachtgevers weet het bureau een constante kwaliteit te leveren waarbij iedere keer dezelfde thema’s opduiken. Vakmanschap, ambacht, stedelijke trefzekerheid en een tijdloze uitstraling zijn hier voorbeelden van.

 

Deze gereedschapskist, waar grondlegger Jos. Bedaux de eerste hand aan heeft gelegd, wordt door de jongere generaties aangescherpt en uitgebreid. Bij iedere opgave worden deze uitgangspunten op een verrassende en vernieuwende wijze ingezet.

 

Wij hebben een aantal van deze gereedschappen op onze website beschreven onder de kopjes 'tijdloos', 'detail', 'context', 'gebruiker' en 'doordacht'.   

Tijdloos

Wij horen vaak van opdrachtgevers dat de gebouwen die wij voor hen hebben ontworpen, vertrouwd aandoen, 'alsof het er altijd gestaan heeft' (bewoner in Eigen Huis en Interieur). Anderzijds horen we ook dat onze gebouwen er na lange tijd nog steeds uit zien alsof ze nieuw zijn. Op beide uitspraken zijn we trots omdat deze ogenschijnlijke paradox precies uitdrukt waar wij voor staan; gebouwen als een vanzelfsprekende inpassing in de omgeving met beproefde middelen vervaardigd.

 

Door de jaren heen heeft het bureau een herkenbaar handschrift ontwikkeld variërend tussen modern en klassiek. De overeenkomst binnen dit brede palet is de tijdloze vormentaal die steeds fris en verrassend wordt ingezet.

Bedaux de Brouwer lijkt het enige bureau in Nederland dat zich moeiteloos weet te bewegen tussen moderniteit en traditie

Piet Vollaard, architectuurcriticus

Detail

Oog voor detail is sinds de oprichting in 1937 een belangrijk uitgangspunt en wordt al decennia, van generatie op generatie, overgebracht en geperfectioneerd. Begrippen als duurzaam en spaarzaam zijn door de jaren heen centraal komen staan. Hierdoor ontwerpen wij gebouwen die de tand des tijd doorstaan en die, eenmaal ingenomen door de gebruikers en omgeving, alleen maar mooier worden. Dit bouwkundig vakmanschap met gevoel voor verhoudingen en stedenbouwkundige trefzekerheid zijn voorbeelden uit de gereedschapskist die we steeds weer op een vernieuwende en verrassende wijze inzet.

Er zijn weinig bureaus die met zo weinig middelen zoveel bereiken

Hans Ibelings, architectuurcriticus

Context

De beginfase van een ontwerp is een spannend moment in het ontwerpproces. Na de gesprekken met de opdrachtgever volgt de analyse van de plek. We bestuderen de locatie op verschillende momenten van de dag. Samen met de opdrachtgever brengen we de aanwezige kwaliteiten van een plek in kaart.

 

In het ontwerpproces zien wij het als uitdaging deze kwaliteiten zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen in het gebouw. Wij zoeken naar een evenwicht tussen de omgeving, het gebouw en het interieur. Een ontwerp is geslaagd als deze drie aspecten elkaar versterken. Wij denken dat we daarom vaak horen dat opdrachtgevers zich onmiddellijk thuis voelen op hun nieuwe plek.

De ingetogen en poëtische gevels geven interieurs vol daglicht en ingekaderde uitzichten

 Harrie van Helmond, redacteur Archined

Gebruiker

Wij hebben het geluk dat iedere opgave en iedere opdrachtgever telkens weer anders is. Wij proberen op de vraagstukken van opdrachtgevers een zo simpel en helder mogelijk antwoord te vinden. Het eigen karakter van het ontwerp vloeit daarbij als vanzelfsprekend voort uit deze dialoog tussen opdrachtgever en architect. Wij stoppen pas met ontwerpen wanneer de opdrachtgever helemaal tevreden is.

 

Van oudsher is het werkveld van het kantoor erg breed geweest, van woonhuis tot woontoren, van basisschool tot kantoor. Een bont gezelschap van opdrachtgevers ging u voor. Door onze ervaring in villabouw weten wij goed wat er leeft onder de mensen en zijn wij gewend maatwerk te leveren. Dat in de makelaarskrant wordt vermeld dat een huis is gebouwd onder architectuur van Bedaux de Brouwer Architecten, zien wij dan ook als een blijk van waardering van onze gebruikers.

Bedaux de Brouwer Architecten was de perfecte sparringpartner, het huis zit ons als gegoten

Bewoners Villa Rotonda te Goirle

Doordacht

Als professioneel bureau dat actief is op verschillende werkvelden zijn wij ons uiteraard bewust dat iedere opgave moet passen binnen het gestelde budget. Wij zien het als kunst deze financiële beperking om te vormen tot een uitdaging.

 

Door een heldere en logische hoofdopzet van het gebouw weten wij bij iedere opgave middelen te genereren voor een hoogwaardige afwerking van het gebouw ten behoeve van de duurzaamheid, een beperkt onderhoud en uiteraard de uitstraling van het gebouw.


Werkwijze

De ontwerpfase is een dynamisch proces. We onderzoeken de projectlocatie op verschillende tijdstippen van de dag en brengen samen met de opdrachtgever de kwaliteiten van de locatie in beeld.

 

Wij proberen op de vraagstukken van opdrachtgevers een zo simpel en helder mogelijk antwoord te vinden. Het eigen karakter van het ontwerp vloeit daarbij als vanzelfsprekend voort uit deze dialoog tussen opdrachtgever en architect. Wij stoppen pas met ontwerpen wanneer de opdrachtgever helemaal tevreden is.

BIM

Bedaux de Brouwer Architecten staat voor een gedegen en zorgvuldige uitwerking en begeleiding van projecten. Hiervoor hebben we een slagvaardig team van professionals die efficiënt samenwerken. Met de bewezen BIM-methodiek werken we op succesvolle wijze digitaal samen met opdrachtgevers, adviseurs en aannemers. We waren betrokken bij het opstellen van een eerste BIM-protocol en gebruiken de leveringsspecificatie ILS voor een effectieve samenwerking met betrokken partijen.

 

BIM staat voor Bouw Informatie Model. Alle benodigde en beschikbare informatie wordt verzameld in één virtueel 3-dimensionaal model waarin meerdere bouwpartners samenwerken. Het model gaat de gehele levenscyclus van het gebouw mee. Van ontwerp tot oplevering en van beheer tot herbestemming of sloop.

 

Vanaf het eerste ontwerp tot aan de oplevering van het gebouw spelen wij een centrale rol in het BIM-proces. Naast onze werkzaamheden als architect hebben we een coördinerende rol in het BIM-proces. Gedurende de ontwerpfasen voegen steeds meer partijen hun informatie toe aan het model. Deze informatie moet voldoen aan vooraf opgestelde tekenafspraken en op de juiste momenten worden toegevoegd om de kwaliteit te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Door deze integrale samenwerking kan effectiever worden gewerkt en kunnen partijen elkaar controleren, aanvullen en verbeteren. 

 

De informatie in een BIM-model is altijd consistent waardoor complexe bouwknopen inzichtelijk zijn en fouten eerder ontdekt en opgelost worden. Ontwerpen in een BIM-model – waar we mét elkaar aan werken in plaats van náást elkaar – is niet alleen leuker, ook worden ontwerpen sneller en beter inzichtelijk gemaakt voor opdrachtgevers. In het model is het gebouw vanuit iedere hoek in 3D te bekijken en kunnen vanuit het BIM-model overzichten en meetstaten worden gemaakt, waardoor ontwerpen beter, slimmer, efficiënter en sneller tot stand komen. 

 

BIM leidt uiteindelijk tot beter doordachte gebouwen met meer kwaliteit. Door samen te werken in één model worden knelpunten, voordat de bouw wordt gestart, inzichtelijk gemaakt. Dit leidt tot minder fouten en minder faalkosten waardoor goedkoper en sneller kan worden gebouwd. 

Duurzaam

Ons geloof in duurzaamheid is het maken van gebouwen die lang meegaan. Niet volgens de laatste mode, maar ingetogen, bedachtzaam en eigenzinnig. Daarbij proberen wij spaarzaam en zorgvuldig om te gaan met de beschikbare middelen om zoveel mogelijk te bereiken met zo min mogelijk. Het succes van onze architectonische trefzekerheid blijkt uit het grote aantal tot monument benoemde  gebouwen en hun waardevastheid, zoals de woning van Jos. Bedaux waarin het bureau al ruim 80 jaar gevestigd is, het Cobbenhagengebouw en het Kantongerecht in Tilburg.

Het Cobbenhagengebouw, Universiteit Tilburg, is een rijksmonument
Het Kantongerecht is benoemd tot gemeentelijk monument

Het bureau heeft in die 80 jaar een variërende en toch herkenbare architectuur ontwikkeld. De tijdloze vormentaal binnen dit handschrift wordt steeds innovatief en verrassend toegepast. Door een heldere en logische hoofdopzet weten wij middelen te genereren voor een hoogwaardige afwerking van het gebouw ten gunste van duurzaamheid en beperkt onderhoud. Daarbij dragen zorgvuldige details bij aan de duurzame uitstraling en identiteit van het gebouw.

 

Wij streven ernaar het gevraagde programma een compacte, efficiënte en goed georiënteerde positie te geven met behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Een duurzaam gebouw begint met een hoogwaardig geïsoleerde gevel met een hoge luchtdichtheid. Door slim te ontwerpen kunnen daarmee energetische bronnen beter worden benut en materiaalgebruik beperkt. In overleg met deskundige adviseurs zijn we in staat de meest moderne methoden voor duurzame energieopwekking en –besparing toe te passen. Het gebruik van een warmtepomp en een goede zontoetreding zijn voorbeelden die bijdragen aan een kostenbewust aangenaam binnenklimaat. Om de energierekening nog verder te verlagen worden PV-cellen op platte daken toegepast. De architectonische uitstraling van het gebouw blijft daarbij het uitgangspunt.

 

Met oog op de toekomst zijn we gespecialiseerd in het ontwerpen van gebouwen die van programma kunnen wisselen zoals levensloopbestendige woningen. Deze woningen bieden alle comfort en kunnen in de toekomst op eenvoudige wijze worden aangepast om zorg aan huis te kunnen verlenen. Zo ontstaan toekomstbestendige gebouwen die de tand des tijds doorstaan. 


Team

Fotografie portretten: Rogier Fokke / Lot de Pont


Prijzen

Singer Laren is gekozen tot Beste Gebouw van het Jaar 2022 én wint publieksprijs!

De jury over Museum Singer Laren: "Een plan dat intelligent gebruik maakt van wat er is, met veel liefde uitgevoerd, en een weldadige plek om te verblijven. Singer Laren was al een begrip, en is met deze ingetogen uitbreiding naar het hoogste architectonische niveau getild. Vakmanschap puur sang, in aanpak, uitvoering, details."

Juryrapport BNA Beste Gebouw van het Jaar 2022
Bekijk project
Fritz Höger Preis
Herengracht Industrie Prijs 2018
Eervolle vermelding BNA Beste Gebouw van het Jaar 2018
StiB Award 2017
Reynaers Projectprijs 2016
Welstandsprijs Breda 2016
Beste Gebouw van het Jaar 2015
Nominatie Mies van der Rohe Award 2015
Architectuurprijs BNA Midden-Brabant 2014
Architectuurprijs BNA Midden-Brabant 2014
Architectuurprijs BNA Midden-Brabant 2012
Architectuurprijs BNA Midden-Brabant 2012
Reynaers Projectprijs 2011
Architectuurprijs BNA Midden-Brabant 2010
Architectuurprijs BNA Midden-Brabant 2010
BNA Gebouw van het jaar Regio Zuid 2008
Nationale Betonprijs 2007
Nominatie Mies van der Rohe Award 2007
BNA Gebouw van het jaar Regio Zuid 2006
FGH Vastgoedprijs 2004
Bronzen Bever 1991 en 1995

Publicaties

Strijp R in Vorteile
Were Di in ArchitectuurNL
Villa Kamperland in Black. Architecture in Monochrome.
Speciale editie de Architect: Post Piraeus
Kantoor AVEC in Architectenweb magazine
Wibautstraat in Het Parool
Brouwhuis in Arquitectura Y Diseno
Villa Rotonda in Petersen magazine
Houtloods in Detail
Brouwhuis in Eigen Huis & Interieur
Duikklok in Vorteile
Brouwhuis in Bo Bedre
Villa Kamperland in BLACK Architecture
Woonhuis Bedaux-Nagengast in Volkskrant magazine
De Grote Brabantse Kunstkalender 2017
Cenakel in Brick - An Exacting Material

Monografieën

Bedaux de Brouwer Architecten
Jacq. de Brouwer
Jos. Bedaux
Peer Bedaux
Jos. Bedaux

Vacatures

Bedaux de Brouwer Architecten werkt vanuit de, door oprichter Jos. Bedaux ontworpen, Rijksmonumentale villa aan afwisselende projecten op verschillende schaalniveaus. Vanaf 1937 kent het bureau een continuïteit van hoge kwaliteit in ontwerp en uitwerking. Onze architectuur laat zich omschrijven als een mild, tijdloos modernisme, met oog voor mens en omgeving en is in de afgelopen decennia met vele architectuurprijzen bekroond en gepubliceerd.

Bedaux de Brouwer Architecten zoekt een administrateur

Wij zijn op zoek naar een allround administrateur als opvolger van onze collega die met pensioen gaat.

Taken en verantwoordelijkheden: 

De geboden functie is breed en omvat naast het zelfstandig voeren van de gehele financiële administratie ook een belangrijke rol in de project- en medewerkersadministratie. Daarnaast vervang je minimaal acht uur per week (in de regel op vrijdag) en tijdens vakanties de management assistente, waaronder het ontvangen van bezoek, de inkomende telefoongesprekken en algemene e-mails.

Profiel:
De vacature staat open voor kandidaten met ervaring en met minimaal een afgeronde MBO-opleiding tot bedrijfsadministrateur of vergelijkbaar en voor kandidaten met een afgeronde HBO-opleiding bedrijfseconomie of accountancy voor wie dit de eerste of tweede baan is. Vanzelfsprekend gaan we ervan uit dat je nauwkeurig bent, grote affiniteit hebt met cijfers en goed met Excel overweg kan. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je proactief bent en zelf initiatief neemt om processen te verbeteren. Het betreft momenteel een functie voor 24 tot 32 uur per week.

Solliciteren?

Wil je graag werken in een professionele en vriendelijke organisatie en kun je zowel in teamverband als zelfstandig werken dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet. Stuur je motivatiebrief en CV naar post@bedauxdebrouwer.nl onder vermelding van ‘Administrateur’. De vacature is actueel zolang deze online staat.
 

 

Bedaux de Brouwer Architecten zoekt een TU stagiair(e)

Wij hebben vanaf februari een plek voor een talentvolle en enthousiaste ontwerpstagiair(e). Als ontwerpstagiair(e) werk je binnen een team aan verschillende ontwerpfases, van tenders tot technische ontwerpen, zodat je op een breed vlak de praktijk leert kennen. We betrekken je bij de dagelijkse gang van zaken en je werkt op gelijkwaardige basis met onze collega’s. Afhankelijk van het project werk je aan deelstudies, deelontwerpen, visualisaties en presentaties. Aan het eind van de stageperiode heb je een duidelijk beeld van een toekomstige carrière bij ons kantoor.
 
Binnen ons kantoor werken we met verschillende programma’s. Tijdens je stage zul je onder andere in aanraking komen met Revit en BIM, Autocad, Sketchup, Photoshop, Indesign en Illustrator. Wil je een van deze programma’s beter leren beheersen? Dan kunnen we je daarbij ondersteunen.
 
Onze systematiek ondersteunt thuiswerken waar nodig. Wij zorgen in dat geval dat er voldoende en goede begeleiding is. Stagiaires ontvangen een stagevergoeding.
 
Wat wij verder vragen:

  • Omwille van onze oriëntatie op de Nederlandse markt zijn we op zoek naar een stagiair(e) die vloeiend Nederlands spreekt en schrijft. Engelse taalvaardigheid is daarnaast een pre.
  • Onze voorkeur gaat uit naar stagiairs die momenteel studeren in de master aan de TU.
  • Een proactieve en professionele houding
  • Een scherp oog voor visuele esthetiek
  • Zelfstandig en gemotiveerd
  • Kritisch op een positieve manier

 
Solliciteren?
Ben je geïnteresseerd in de vacature en past jouw profiel bij onze uitvraag? Stuur dan je motivatie, CV en portfolio (max. 10 MB) naar post@bedauxdebrouwer.nl onder vermelding van ‘sollicitatie stagiair(e)’. 
 
De vacature is actueel zolang deze online staat.

BEDAUX DE BROUWER ARCHITECTEN

Dr. Keyzerlaan 2
5051 PB Goirle

T.  013 - 536 85 55
E.  post@bedauxdebrouwer.nl
W.  www.bedauxdebrouwer.nl