contactdown

Woonhuis Steensel

Dit woonhuis ligt als een strekdam dwars op het kavel. De vertrekken zijn in het ontwerp als schakels van een armband aan elkaar geregen. Deze opzet lijkt even simpel als vanzelfsprekend: elk vertrek neemt de ruimte die het nodig heeft, niet meer, niet minder, en kan desgewenst de volle diepte van het pand benutten. Hierdoor kunnen de vertrekken zich, afhankelijk van de functie en de gewenste privacy, aan beide zijden volledig openen naar het omliggende landschap.

De plattegrond van het huis is helder, geënt op een assenkruis; de lengte van de woning wordt doorsneden door de lichte, dubbelhoge hal. Doordat deuren tussen de vertrekken ontbreken of geheel zijn weg te schuiven, ontstaan langs voor- en achtergevel lange zichtlijnen, bedoeld om het ontwerp een zekere ‘rijkheid’ te geven. De verschillende ruimten - achtereenvolgens de woonkamer, eethoek, keuken, slaapkamer, garderobe en badkamer - lopen in elkaar over maar maken door hun vorm en schaal toch een intieme, besloten indruk.

Door de grote mate van abstractie heeft het exterieur iets spannends en ongrijpbaars.... Een inspirerend voorbeeld van particulier opdrachtgeverschap in een landelijke setting.

Jury BNA Gebouw van het Jaar 2006 Regio Zuid

BNA Gebouw van het jaar 2006 Regio Zuid
nominatie Welstandsprijs Noord-Brabant 2005
nominatie Fritz Höger Backstein-Architektur Preis
nominatie Mies van der Rohe Award 2007 - European Union Prize for Contemporary Architecture

Projectgegevens
Opdrachtgever
particulier
Ontwerp
2006
Fotografie
Kim Zwarts