contactdown

BK40 Arnhem

De locatie van het project BK40 bevindt zich aan de rand van de historische binnenstad. Het is momenteel een open plek in de stad gelegen aan het Rozetplein. Tot voor kort lag op deze plek het kunstwerk Feestaardvarken. Met de ontwikkeling van deze locatie wordt getracht een brug te slaan tussen de kleinschaligheid en geborgenheid van het oude centrum en de grootschaligheid en ruimtelijkheid van de naoorlogse wereld gelegen aan de Rijn.
 
Door te werken met een voor de historische binnenstad typische parcelering, maar zonder te vervallen in het letterlijk opdelen van het stadsblok in verschillende panden, verankert het project zich op de locatie. De steeg- en hofwoningen zijn vanzelfsprekende opzichzelfstaande entiteiten en ook zo vormgegeven. Het stadsblok is echter één gebouwstructuur dat op variërende wijze is vormgegeven. Het volume bestaat uit meerdere gevels die in detail en materiaalgebruik subtiel van elkaar afwijken. Er is gewerkt met nuances in plaats van contrast, waardoor het gebouw zichzelf nestelt in de omgeving en zich er juist niet tegen afzet. Door de variaties in geveltypes toe te passen, weet het gebouw beter te reageren op de specifieke context waaraan het grenst. Het gebouw ademt een moderne vorm van traditionalisme door de typische gevelindeling; het gebruik van plint, middenmotief en kroonlijst en het inzetten van (steenachtige) materialen die eigen zijn aan de plek.
 
Projectgegevens
Opdrachtgever
Synchroon B.V.
Ontwerp
2022
Fotografie
Gerard Burgers