contactdown

Van Besouw locatie Goirle

Het toenmalige fabrieksterrein Van Besouw bestond uit een variëteit aan fabrieksgebouwen, zoals weverijen, magazijnen en kantoren, die zich samen als een totaalplan presenteerde. Het principe van het totaalplan is een van de voornaamste uitgangspunten geworden voor de nieuwe stedenbouwkundige en architectonische uitwerking, waarbij woningtypes zich individueel onderscheiden, maar tegelijkertijd zichtbaar onderdeel zijn van een groter geheel.
 
Een tweede vertrekpunt betreft de waarborging van historisch waardevolle elementen aanwezig op het fabrieksterrein. Op stedenbouwkundige schaal vormt de nieuwe centrale as van fabrieksentree naar de schoorsteen een verbinding met het omliggende landschap. Daarnaast is de verkaveling haaks georiënteerd op het dorps lint de Kerkstraat.
Op gebouw niveau zijn een aantal waardevolle monumentale fabriekspanden herbestemt tot woningen. Het betreft het voormalige hoofdkantoor aan de Kerkstraat, de portiersloge en het accu- en pompgebouw. Door middel van het preserveren van enkele monumentale panden ontstaat tevens een synergie tussen het verleden en de toekomst.
 
Bedaux de Brouwer Architecten heeft het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en binnen het plangebied het meest industriële plandeel uitgewerkt, gelegen tussen de fabrieksstraat, het fabrieksplein, het hoofdkantoor en de Kerkstraat. Het appartementengebouw genaamd VAN BESOUW 3801, het accu- en pompgebouw en de woningen in het buurtje ingeklemd tussen de vijver en de Ley zijn ook door het bureau ontworpen. Het overige plandeel is ontworpen door Mulleners + Mulleners. Daarnaast is er samen met Buro Lubbers gewerkt aan de inrichting van de openbare ruimte. Dit alles in opdracht van de Nederlandse Bouw Unie.
Projectgegevens
Opdrachtgever
Nederlandse Bouw Unie B.V.
Ontwerp
2017
Fotografie
Regionaal Archief Tilburg, Riesjard Schropp