contactdown

De Groene Loper Maastricht

In Maastricht heeft Bedaux de Brouwer Architecten in opdracht van Ballast Nedam Development 91 luxe grondgebonden woningen met overhoekse woonkwaliteit ontworpen. De wijk ligt binnen het masterplan De Groene Loper van ontwerpbureau voor stedenbouw en landschap West 8. Het ontwerp ontleent elementen van twee mooie referenties: Het Witte Dorp in Eindhoven van architect W.M. Dudok en Amsterdam Zuid door H.P. Berlage. De wijken vallen op door hun tijdloosheid. Ze zijn na een eeuw nog steeds gewild. In beide plannen is de architect verantwoordelijk voor zowel de stedenbouw als de architectuur, wat duidelijk leidt tot een goed doordachte wijk met een eigen identiteit en fijn groen woonmilieu. Deze kwaliteiten zijn als ambitie gesteld voor de ontwerpopgave aan De Groene Loper.

In het ontwerp voor De Groene Loper is uitgegaan van een aantal type woningen die sterke verwantschap tonen, maar met kleine nuances notie geven van de omgeving. Zo zijn de woningen gelegen aan De Groene Loper extra hoog, waardoor een statig karakter onstaat, dat past bij het brede, groene profiel van de loper. Dit is ook te zien bij de Singels in de binnenstad van Maastricht. In het hart van de wijk zijn de woningen lager, waardoor een suburbaner karakter onstaat. Het zorgt voor een gemoedelijke en intieme sfeer in de wijk.
De wijk aan De Groene Loper bestaat uit kromme straten. Net zoals in het Middeleeuwse centrum van Maastricht zorgen die kromme wegen voor een interessante straten 'zonder einde'. Het stedenbouwkundig ontwerp gaat uit van een set geschakelde woningen waarbij elke woning ten opzichte van elkaar een stukje wordt teruggeschoven, waardoor een 'getrapte' straatwand ontstaat. Vervolgens zijn zowel met vooruitgeschoven erkers en tuinkamers, als met doorgeschoten daken de woningen met elkaar versmolten. Op die manier ontstaat een straatwand die meer is dan de repetitie van één herhalende woning. Een bijkomstig voordeel van de 'getrapte' straatwand is dat er om de hoek ramen gemaakt kunnen worden. Hierdoor ontstaan ruimtelijke kamers, waarin via twee kanten weggekeken kan worden.  In het geval van de tuinkamers en erkers zorgt dit ervoor dat er een grote interactie met de tuin en straat ontstaat. De specifieke 'getrapte' verkaveling geeft een eigen identiteit aan de wijk en verzorgt een overhoekse woonkwaliteit.
rechts: stedenbouwkundig principe 'getrapte' straatwand
Projectgegevens
Ontwerp
2021
Opdrachtgever
Ballast Nedam Development
Visualisaties
Triple-D visualisaties BV