contactdown

Vredeskerk Tilburg

In Tilburg is de voormalige Vredeskerk herbestemd tot een co-living omgeving voor young professionals. Het gehele woonprogramma is gesitueerd in de zijbeuken, waardoor het imposante middenschip van de kerk vrij blijft voor een diversiteit aan plekken om te wonen, te werken en te ontspannen. 
De wederopbouwkerk is ontworpen door architect H. Pontzen in 1954. De naoorlogse, traditionele architectuur van de kerk kenmerkt zich door de orthogonale vormentaal die ontdaan is van ornamentiek. Op die manier wordt er, zowel met traditionele als nieuwe bouwmaterialen, teruggegrepen op vroegchristelijke vormen. Het gebouw bevat een verzorgde, sobere detaillering. Dit materiaalgebruik en deze detaillering zorgen ervoor dat het gebouw tijdloos oogt, en zich haast stijlloos voordoet. Het maakt de kerk uitermate geschikt voor herbestemming, hetgeen actueel werd in 2015 nadat de kerk aan haar eredienst werd onttrokken. 
Het complex bestaat naast het kerkgebouw ook uit een sacristie en een doopkapel.  Zowel het exterieur als het interieur kenmerkt zich door een robuust uiterlijk, samengesteld uit materialen die de tand des tijd weten te doorstaan. Er ontstaat een gebouw dat zich massief een volumineus voordoet, en dat na meer dan een halve eeuw nog steeds mooi is. Binnen ontstaat een mooi contrast tussen massa en leegte. Het licht dat naar binnen dringt door de dikke muren zorgt voor een bijzondere sfeer.
 
Het behoud van deze karakteristiek is voor ons uitgangspunt geweest voor de herbestemming. Het is ons gelukt om ook in de toekomst de karakteristieke leegte te houden door het nieuwe programma van kleine wooneenheden geheel in de twee zijbeuken te plaatsen. Het lege middenschip dient op haar beurt als verlengde van de woning. Hier kan gewerkt worden en is er ruimte voor ontspanning. Deze vorm van co-living vergroot het wooncomfort en de sociale cohesie binnen het gebouw. 
Het nieuwe programma bevindt zich achter de bestaande kolomstructuur. De gevels van de woningen zijn uitgevoerd in materialen die voortborduren op het bestaande robuuste karakter van de kerk. Door opnieuw te ontwerpen met hoogwaardige, sobere materialen wordt op subtiele wijze een tijdslaag toegevoegd aan het gebouw. Er ontstaat een spannende gelaagdheid tussen oud en nieuw. 
Aan het kwalitatieve exterieur van het gebouw is weinig veranderd. In het ritme van de bestaande terugliggende vensters zijn nieuwe openingen gezaagd om daglicht in de woningen te brengen. De kozijnen zijn achter het metselwerk geplaatst en de dagkanten zijn afgewerkt met metalen zetwerk. Zodoende gaat ook hier het ontwerp uit van het behouden van de karakteristiek van het gebouw door met het toevoegen van de nieuwe tijdslaag geen verstoring te veroorzaken. 
Door behoud van de kwaliteit van de kerk en het toevoegen van nieuw, maar ingetogen programma, zal het woongebouw ook in de toekomst de tand des tijd doorstaan.
Gepubliceerd in Jaarboek ‚ÄčArchitectuur in Nederland 2022 / 2023
Projectgegevens
Opdrachtgever
Hilva Vastgoed
Ontwerp
2018
Fotografie
René de Wit