contactdown

Renovatie Cobbenhagengebouw

Het Cobbenhagengebouw (1950–1962), sinds 2010 gemeentelijk monument en sinds 2013 rijksmonument, is het belangrijkste en omvangrijkste ontwerp van de grondlegger van het bureau, Jos. Bedaux. Het is tevens het voornaamste gebouw van de campus van wat destijds de Katholieke Hogeschool Tilburg heette, en nu Tilburg University. Jos. Bedaux ontwierp meerdere gebouwen voor de onderwijsinstelling en maakte samen met landschapsarchitect Pieter Buys het overkoepelende plan voor de ruim opgezette groene campus, die aansluit op het licht geaccidenteerde landschap van zandwallen. Zowel de opvolgers van Buys, MTD landschapsarchitecten, als van Jos. Bedaux zijn ook nu nog betrokken.

Bedaux de Brouwer heeft het ontwerp gemaakt voor een ingrijpende renovatie van het Cobbenhagengebouw, waarbij de moderne monu­mentaliteit respectvol in stand is gehouden, terwijl indeling en programma zijn veranderd, en verbeteringen zijn aangebracht om het gebouw duurzamer te maken, onder meer door nieuwe technische installaties aan te brengen. Tevens is de brandveiligheid verbeterd.

Recent is ook de Koninginne-ingang vernieuwd, nadat de entree door eerdere verbouwingen haar allure verloren had. Bovendien had Tilburg University het voornemen de functie als hoofdentree van het gebouw in ere te herstellen. Daartoe hebben de vele dubbele deuren plaatsgemaakt voor hoge slanke schuifdeuren, om zo de grote stroom aan studenten goed te kunnen verwerken.
Projectgegevens
Opdrachtgever
Tilburg University
Ontwerp
2010
Fotografie
Michel Kievits, Mariëlle Knops