contactdown

Priba Den Haag

Aan de Grote Marktstraat in de binnenstad van Den Haag is een door Jos. Bedaux ontworpen winkelpand te vinden. Jos. maakte dit ontwerp in de jaren '60 voor de Belgische warenhuisketen Priba. Door de schaalvergroting van nieuwe en grotere gebouwen in de Grote Marktstraat heeft het pand zijn aansluiting met de omgeving verloren. Samen met de gemeente, Capricorn Capital Group als eigenaar en Fimek Estate als ontwikkelaar zien we kansen om nieuwe kwaliteit toe te voegen op deze plek.

 

Het nieuwe ontwerp, dat nog in ontwikkeling is, herstelt deze verbinding met de context. Enerzijds vindt de massa aansluiting met de grootschaligere panden aan de Grote Martkstraat en anderzijds sluit het volume aan op de kleinere korrel van de historische panden aan de Raamstraat en de Vlamingstraat. Ook in de materialisering wordt aangesloten op de omgeving. Zowel de talloze voorbeelden van de Haagse School als naburige panden kennen sculpturale kwaliteiten; vaak vormgegeven in baksteen en verweven met natuursteen elementen.

 

Waar de massa wordt verfijnd ontstaat de kans om te vergroenen. Op de collectieve daktuin, de patio en de dakterrassen worden voorzieningen geïntegreerd voor flora en fauna. Dit resulteert in een natuurinclusief ontwerp dat daarmee niet alleen een verrijking is voor de bewoners, maar ook voor de stad. Naast deze ecologische aspecten, draagt ook een gemengd programma bij aan het verlevendigen van de straat. Commercie en een openbare fietsenstalling activeren de plint, terwijl de toevoeging van woningen voor reuring in de avonduren zorgt.