contactdown

Haarendael Haaren

Het Landgoed Haarendael kent een rijke geschiedenis. Na de oplevering in 1839 is het in gebruik geweest als grootseminarie, een plaats waar priesters worden opgeleid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende het complex als interneringskamp en gevangenis. Politici en andere vooraanstaande burgers werden hier gegijzeld door de nazi’s. Daarnaast werden geheim agenten gevangen gehouden die waren gearresteerd in het kader van het Englandspiel. Na de bevrijding van Haaren neemt het Brits-Canadese leger en vervolgens de UNRRA het grootseminariegebouw in gebruik. In 1946 keren de priesterstudenten terug. Tot in 1967, wanneer de priesteropleiding na 128 jaar haar deuren sluit. Na de sluiting is het landgoed tot 2011 in gebruik genomen door een zorginstelling. Hierna komt het grootseminariegebouw leeg te staan en tot overmaat van ramp wordt het gebouw in 2019 door brand verwoest. De kapel uit 1938 blijft echter grotendeels ongeschonden. Deze kapel werd destijds ontworpen binnen de context van het grootseminarie. Een kleine eeuw later dringt de vraag zich op om een nieuwe bestemming voor Haarendael te vinden, waarbij in omgekeerde volgorde over de context rondom de kapel wordt nagedacht.
 
Bedaux de Brouwer Architecten is samen met Erfgoed.nu gevraagd om een visie te ontwikkelen en daarnaast een ontwerp te maken waarbij het monument wordt gerestaureerd en gerenoveerd. Binnen deze visie wordt ingegaan op het voormalige grootseminariegebouw en de context hiervan. Samen met diverse partners wordt gewerkt aan de toekomst van zowel het landgoed als het voormalige seminariegebouw. Oorspronkelijke en bestaande kernkwaliteiten worden ingezet om tot een betekenisvolle, waardevolle en vanzelfsprekende inpassing in de omgeving te komen. Door het verleden en heden te analyseren, hieruit vervolgens een breed palet aan kwaliteiten te destilleren en te implementeren, wordt een nieuwe tijdslaag aan het landgoed toegevoegd.

Het complex Haarendael is van betekenis als onderdeel van het cultureel erfgoed en om die reden zijn verschillende delen van dit complex aangewezen als rijksmonument.
Voorgevel met het centrale middenfront en voormalige dubbele beukenlaan, circa 1920
De huidige staat van het gebouw
Projectgegevens
Opdrachtgever
Lithos Bouw & Ontwikkeling
Ontwerp
In voorbereiding
Fotografie
Luchtfotoarchief Aviodrome Lelystad (Leo Sikkers) - collectie BHIC - Peter van Kollenburg
In samenwerking met
Erfgoed.nu, Gemeente Oisterwijk, NM erfgoed, Croonen architecten, Lakerveld Ingenieurs & Architecten en Buro Lubbers