contactdown

Amadeiro 's-Hertogenbosch

Op de huidige KPN-locatie binnen de historische stadsmuren van ’s-Hertogenbosch heeft Boelens de Gruyter het initiatief genomen om over te gaan tot een verdichting van het stadshart met nieuwe woningbouw. Vanwege de omvang van het project betreft het naast een architectonische transformatie ook een stedenbouwkundige opgave. Er is dan ook eerder sprake van het ontwerp van een stuk stad in plaats van een gebouw. 
 

Bedaux de Brouwer Architecten ontwerpt het blok aan de zuidzijde en is tevens co√∂rdinerend architect. Naast het ontwerp van het Zuidblok voeren we, zodoende ook de supervisie over de ontwerpen van de overige delen van het plan, waaronder de transformatie van het bestaande KPN-kantoor, en de ontwikkeling van het Noordblok. Respectievelijk uitgevoerd door De Twee Snoeken architecten en Hilberink Bosch Architecten. 


De locatie is gelegen op een voormalig binnengebied nabij de Zuidwal, ten zuiden van het centrum. In de jaren 30 heeft hier een stedenbouwkundige schaalvergroting plaatsgevonden en is er ingezet op grootschalige bouwvolumes voor onder andere telecommunicatie en de ICT-dienst voor KPN en Rijkswaterstaat. De huidige opgave kent als uitdaging de grote schaalsprongen en vele contrasterende gezichten van dit gebied te transformeren tot een voltallig stuk stad. Het uitgangspunt voor het helen van dit typisch stuk Den Bosch is het introduceren van een 21ste eeuwse look en feel. 


Het Zuidblok grenst aan drie werelden met ieder een eigen karakter. Dit drietal gebieden presenteert een gemeenschappelijk stedenbouwkundig vertrekpunt, waarbij de bebouwing in de vorm van de straatwand begeleidend is voor de onbebouwde ruimte. Doordat het project op bepaalde plekken omgeven wordt door vanuit hedendaags perspectief gezien ongenoeglijke architectuur is het zaak door middel van de stedenbouwkundige structuur kwaliteit toe te voegen waardoor een nieuw hoogwaardig woongenot wordt gerealiseerd.

Het glas-in-lood en de beeldengroep boven de huidige ingang van het KPN-gebouw blijven behouden
De binnentuin
Historische doorgang in de Binnenstad
Het te behouden en nieuw te bouwen deel
Plattegrond begane grond met doorgangen naar de binnentuin
Nieuwe gevelaanzichten gezien vanaf de Oude Hulst
Het KPN gebouw omstreeks 1948
Doorsnede over de binnentuin
Nieuwe doorgang naar de binnentuin
Projectgegevens
Opdrachtgever
Boelens de Gruyter Real Estate Investments
Ontwerp
2019
Status
In voorbereiding