contactdown

POST Breda

POST Breda is een grootschalige herontwikkeling van het voormalige postkantoor van Breda. Het postkantoor bevindt zich op de overgang tussen de fijnmazige schaal van de historische binnenstad en de grote objectmatige bebouwing aan de zuidoostzijde van de stad. Het bestaande KPN complex is te lezen als een ensemble van middelgrote volumes, overwegend beëindigd met een zadeldak en afgewisseld met een toren. Het plan bestaat deels uit een transformatie van de noord- en oostvleugel, terwijl een nieuwbouwdeel de bestaande carrévorm in ere zal herstellen. Die nieuwe bebouwing volgt de typologie van de te behouden volumes aan de Akkerstraat en Oude Vest.
 
Het ensemble vormt qua schaal een schakel tussen de kleine en grote schaal van de stad. Binnen het plan wordt aan de zijde van de Kerkstraat de middelgrote schaal opgepakt van het bestaande KPN-gebouw met de bebouwing in de rooilijn. In dit deel bevindt zich het sociale programma met een entree aan de Akkerstraat. In de tweede linie worden appartementen toegevoegd met een fenomenaal zicht op de binnenstad. Op de hoek van de Keizerstraat en de Akkerstraat vormt een markante kopgevel  de eerste opmaat naar de grotere schaal van het Chasséterrein.
 
Ook de beeldtaal van het ensemble bemiddelt tussen de rijke baksteenarchitectuur van de binnenstad en het meer moderne vocabulaire van de gebouwen aan de zuidoostzijde van de stad. De volumes aan de Kerkstraat en op de hoek van de Akkerstraat hebben een geprononceerde detaillering en geleding als aansluiting op de historische architectuur. Het volume op de hoek van de Akkerstraat en de Keizerstraat kent een meer abstracte en grootstedelijke architectuur. Met het nieuwe ensemble wordt invulling gegeven aan de grootstedelijke en duurzame ambitie van de stad. Met het ontwerp wordt op een vanzelfsprekende wijze de stad uitgebreid met een groot en divers woonprogramma en bijzondere commerciële ruimten. Het nieuwe Postkantoor wordt een aantrekkelijke en bruisende plek met een alzijdige kwaliteit, zowel op maaiveldniveau als in de hoogte.

Hoek Akkerstraat/Keizerstraat
Het oude postkantoor omstreeks 1950 gezien vanaf de Oude Vest.
Het bestaande trappenhuis blijft gehandhaafd.
Vogelvlucht van het oude postkantoor in zijn omgeving
Projectgegevens
Opdrachtgever
Maas Jacobs Vastgoed & SDK Vastgoed
Ontwerp
2019
Status
In voorbereiding
Visualisaties
WAX Architectural Visualizations