contactdown

Engelse Park Groningen

Engelse Park is een woningbouwplan op de historische grens van de stad Groningen. De locatie is ingesloten door verschillende werelden; de geliefde wijk Helpman, de DUO toren van UN Studio, het Sterrenbos en het nieuwe Station Europapark. Op de plek waar voorheen drie kantoorgebouwen stonden zijn nu 95 woningen gerealiseerd. Het plan bestaat uit drie gelijkwaardige autonome bouwblokken in een parkachtig landschap. Het parkeren is opgelost binnen de bouwblokken, waardoor aan de buitenkant van het bouwblok enkel groen te vinden is, dat te bereiken is met smalle publieke wandelpaden die tussen de bebouwing doorsteken.
 
De heldere verkaveling en architectuur van de woningen sluit aan op de naastgelegen wijk Helpman. De typerende wereld van baksteen met erkers, balkons en traditionele details is in Engelse Park vertaald in een hedendaagse vorm. De kenmerkende baksteenexpressie, die ook te vinden is in de baksteenarchitectuur van stadsarchitect Siebe Jan Bouma, is ingezet om de relatief lange gevelwanden te onderbreken. De mee-ontworpen tuinmuren van dezelfde baksteen rijgen de woningen aan elkaar en maken het bouwblok daardoor alzijdig. De woningen zijn zorgvuldig ingepast tussen de bestaande bomen. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van het aanwezige hoogteverschil in het terrein. Hierdoor is een parkachtig woonmilieu ontstaan waarbij alle bewoners aan het park wonen.
 
Parkeren, carports en bergingen zijn verscholen in hoven. De tuinwoningen (type A, B en F) zijn via de tuin ontsloten en hebben de entree aan een wandelpad dat rondom en tussen de bouwblokken loopt. De entrees liggen verheven boven de wandelpaden en zijn voorzien van een diep terugliggende entreenis. Hierdoor ontstaat een fijne overgangszone tussen openbaar gebied en de private woning, bestaande uit nissen en stoepjes en terrasjes. De parkvilla’s (type C, D en E) zijn volledig via het parkeerhof ontsloten. De woningen zijn tweezijdig georiĆ«nteerd: aan het parkeerhof bevindt zich de entree, aan de parkzijde kijkt men uit over het groen. Het hoogteverschil is aan de parkzijde het grootst waardoor men onbelemmerd uitzicht heeft en verheven boven het landschap gewoond kan worden. Alle woningen hebben grote gevelopeningen op de begane grond waardoor optimaal van het uitzicht genoten kan worden. Het hemelwater wordt oppervlakkig afgevoerd en via mee-ontworpen molgoten zichtbaar afgevoerd in het Helperdiep of in wadi’s. In zowel het architectonisch als het landschapsontwerp is rekening gehouden met natuurinclusief bouwen. Er is ruimte gemaakt en gelaten voor vogels en insecten.
 
Engelse Park is door de schalen heen ontworpen; van de schaal van de stad, het landschap, maar ook op bouwblokniveau, de gevelcompositie van de straatwand, de individuele woning, tot aan de huisnummers en gevelarmaturen. Hierdoor is een wijk ontstaan met een eigen kenmerkende identiteit, die zich voegt naar de plek. Een eigenzinnige maar ingetogen architectuur die tracht langdurig stand te houden in de omgeving en de tijd.

Op de plek waar voorheen drie kantoorgebouwen stonden zijn nu 95 woningen gerealiseerd in een parkachtig landschap.
De woningen zijn zorgvuldig ingepast tussen de bestaande bomen. Hierdoor is een parkachtig woonmilieu ontstaan waarbij alle bewoners aan het park wonen.
Engelse Park is door de schalen heen ontworpen; van de schaal van de stad, het landschap, de gevelcompositie van de straatwand, tot aan de huisnummers en gevelarmaturen.
De kenmerkende baksteenexpressie, die ook te vinden is in de baksteenarchitectuur van stadsarchitect Siebe Jan Bouma, is ingezet om de relatief lange gevelwanden te onderbreken.
Projectgegevens
Opdrachtgever
VolkerWessels Vastgoed, Ballast Nedam Ontwikkeling
Ontwerp
2016
Stedenbouwkundig plan
Bedaux de Brouwer Architecten
Landschap
wUrck architectuur stedenbouw landschap