Privacyverklaring

Bedaux de Brouwer Architecten stelt uw bezoek aan onze website op prijs. Wij willen ervoor zorgen dat het u duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt op het moment dat u zich abonneert op onze digitale nieuwsbrief.
De persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt, uw e-mail adres, zal uitsluitend op de volgende wijze worden gebruikt:
 

  • Persoonlijke gegevens die u ons geeft met als doel u te abonneren op onze nieuwsbrief worden door ons bewaard en gebruikt om u met deze service van dienst te kunnen zijn en om onze relatie te onderhouden. Uw gegevens worden verwijderd zodra u zich afmeldt.
  • Om u in de toekomst te kunnen voorzien van voor u relevante informatie.  

 
Onze website bevat links naar niet-Bedaux de Brouwer Architecten websites. Deze externe websites kunnen andere privacy regels hanteren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hierop te letten en te controleren alvorens informatie ter beschikking te stellen aan deze websites. Bedaux de Brouwer Architecten is niet verantwoordelijk voor de privacy regels die gelden op deze externe websites.
 

Delen met derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
 

Rechten en verantwoordelijkheden

Gegevens kunnen worden verwijderd. Informatie over opgeslagen gegevens kunt u aanvragen via post@bedauxdebrouwer.nl. U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens te laten verwijderen.
 

Veiligheid en bescherming gegevens

Bedaux de Brouwer Architecten doet er op technisch gebied en binnen de eigen organisatie alles aan om uw veiligheid en privacy te garanderen.
Bedauxdebrouwer.nl heeft met haar host passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Heeft u klachten, stuur dan een e-mail naar post@bedauxdebrouwer.nl en omschrijf zo duidelijk mogelijk uw bevinding(en). Wij nemen dan contact met u op.
 

Bewaartermijn

Bedaux de Brouwer Architecten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 

Wijzigingen 

  • Mocht Bedaux de Brouwer Architecten veranderingen aanbrengen in het beleid ten aanzien van privacy en informatiebewaking dan hoort u dat te weten. Veranderingen hieromtrent maken wij kenbaar op deze pagina.